Trong một bức tranh thêu chữ thập thường có 4 kiểu thêu: full stitch (thêu chữ thập), half stitch (thêu nửa), back stitch (thêu viền) và French knot (thêu thắt nút).
Tuy nhiên cũng có những bức chỉ thêu 1 kiểu duy nhất là full stitch, phổ biến nhất là những bức thêu full stitch và back stitch.Picture
Hoặc xem video hướng dẫn bằng link sau:

http://www.youtube.com/watch?v=Kkrdekn4g90&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OLYdbatulwM&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=2uUjGJvVx2I&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=iLeXWs4_v0Y&feature=relmfu